Czytam w 2021

  1. Zbawiciel – Leszek Herman
  2. Krew elfów – Andrzej Sapkowski
  3. Więzy zony – Roman Kulikow
  4. Czas pogardy – Andrzej Sapkowski
  5. Chrzest ognia – Andrzej Sapkowski
  6. Wotum nieufności – Remigiusz Mróz
  7. Cyberpunk. Odrodzenie – Andrzej Ziemiański
  8. Większość bezwzględna – Remigiusz Mróz